sida bör vara tillgängliga enbart via jämföra knappen