Your search results

Köpprocessen på Norra Cypern

Regler och procedurer vid köp av fast egendom skiljer sig naturligtvis lite från de i Sverige men är mycket okomplicerade. Precis som på många andra håll i världen, man anlitar en advokat som sköter det formella såsom kontrakt, registrering och lagfart.

Norra Cypern lyder under brittiska fastighetslagar och all försäljning av fastigheter görs i Brittiskt Pund (GBP).

Val av advokat

Köparen företräds på Norra Cypern av en advokat. Advokaten hjälper er genom hela affären och sköter det formella såsom kontrakt, registrering och lagfart. Som köpare väljer ni fritt er advokat.

Advokaten kontrollerar så det inte finns brister och fel i fastighetsregistret, att bostaden inte är belastad av gamla lån eller servitut och att inga gamla räkningar ligger förfallna till betalning

Kontrakt

När köpare och säljare är överens så skriver man ett reservationskontrakt och i samband med det erlägger köparen vanligtvis mellan £2.000 – £5.000 till advokatens konto. Beloppet varierar beroende på köpeskillingen.

När reservationskontraktet är påskrivet så tas bostaden direkt bort från marknaden. Köparens advokat påbörjar köpprocessen och tar fram det fullständiga köpekontraktet som ska signeras av både köpare och säljare.

Köptillstånd

För att kunna äga en bostad på Norra Cypern behöver ni få ett tillstånd av myndigheten Interior Ministry som kallas “Permission to Purchase”. Det här hjälper er advokat med i samband med köpprocessen och kostnaden ingår i deras arvode. Ni behöver kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret från landet ni är skrivna i.

Betalning

Betalningen ser olika ut beroende på om det är en begagnad fastighet eller om det är nyproduktion. Vid en begagnad försäljning sker hela betalningen oftast inom en månad efter kontraktsskrivning. Vid köp av nyproduktion betalas inte hela köpeskillingen direkt utan betalningen sker i stegvis enligt avtal med byggföretaget.

Betalningen sker till er advokats konto. Advokaten kontrollerar att byggföretaget fullföljt sina åtaganden enligt kontrakt innan betalningen förs vidare till dem.

Skatter

Utöver köpeskillingen så tillkommer det 8,5% i skatter för en förstagångsköpare. Skatten består av 0,5% i stämpelskatt och betalas inom 21 dagar efter kontraktsskrivning, 5% i moms och 3% i lagfartsskatt som båda betalas vid överföring av lagfart. Läs mer om kostnader för fastighetsköp på Norra Cypern…

Lagfart

När alla betalningar är kompletta och köptillstånd har erhållits kan lagfart (title deed) överföras till köparen och därmed hela köpet är slutfört.

Jämför fastigheter