Your search results

Kostnader för fastighetsköp på Norra Cypern

Moms, mervärdesskatt (VAT, Value Added Tax) 5 %

Alla fastigheter där en ansökan om bygglov har lämnats in till Byggnadsnämnden är belagda med 5% moms eller mervärdesskatt.

✹ Vid köp av begagnad fastighet av privatperson betalas ingen mervärdesskatt förutsatt att den tidigare köparen betalat detta.

Stämpel skatt (Stamp Duty) 0.5 %

Vid varje köp av fast egendom skall en stämpelskatt betalas av köparen till Skatteverkets kontor (Tax Office). Denna skall betalas senast 21 dagar efter köpekontraktets undertecknande. Stämpelskatten baseras på försäljningskontraktets köpesumma.

Överförings avgift (Transfer fees) 3 %

Överföring av fast egendom till en köpare kan ske då tillstånd erhålls av Council of Ministers om att köparen får äga fast egendom. Överföringsavgiften är nödvändig för att fullständig äganderätt till egendomen skall kunna registreras på köparen. Detta kan ske då lagfart (Title Deed) utfärdas och köpet slutförts.

När denna registrering sker vid Fastighetsregistret (Land Registry Office) och lagfarten överlämnas skall köparen betala en överföringsavgift för den förvärvade egendomen. Överföringsavgiften är en engångsavgift och skall betalas till Land Registrerings Myndigheten.

Jämför fastigheter