Your search results

Pensionering på Norra Cypern

Ett varmare klimat, lugnare tempo, aktiv livstil och mer pengar i fickan. Det finns många anledningar till att allt fler väljer att pensionera på Norra Cypern.

Flytta utomlands lockar många

Det är många som drömmer om att pensionera sig på varmare breddgrader. Förutom ett mildare klimat lockar chansen till skattesänkning och mer pengar i plånboken. Men att flytta utomlands på ålderns höst är ett stort steg, som kräver noggrann planering.

Det finns många fördelar med att pensionera sig utomlands, inte minst för skattefördelarna som går att göra. Och i stort sett alla svenska pensionärer kan sänka sin skatt genom att flytta utomlands.

Skatt och pension, regler

Enligt den svenska lagstiftningen ska dina pensionsinkomster från Sverige beskattas av Sverige. Om du pensionerar dig utomlands och ”klipper alla band” med Sverige så kommer skatten på din pension normalt sett att bli mycket lägre. Det finns nämligen en speciell skatt i Sverige för personer som bor utomlands, s k SINK-skatt, som är 25 % (höjd från 20 % till 25 % med start 1 januari 2018). Kravet är att du saknar väsentlig anknytning och alltså ”klipper alla band” till Sverige.

Begränsat skattskyldig i Sverige

Det räcker inte att bara flytta utomlands om du vill sänka skatten på din pension. Du måste även se till att följa andra regler och därmed ”klippa banden” med Sverige. Om du gör detta på rätt sätt kommer du inte längre att ha väsentlig anknytning till Sverige.

Om du vill bli begränsat skattskyldig i Sverige måste du därmed tillse att:

  • Avveckla ditt permanenta boende i Sverige
  • Inte ha make/maka eller minderåriga barn kvar i Sverige
  • Inte sitta i styrelser, äga svenska bolag m m
  • Inte vistas för mycket i Sverige
  • Inte ha inkomst från uthyrning av fastighet
  • Inte ha inkomst av kapital

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern reglerar hur skatten ska fördelas mellan länderna efter det att man har flyttat till Cypern.

OBS: Dubbelbeskattningsavtalet gäller båda Södra och Norra Cypern.

Enligt dubbelbeskattningsavtalet med Cypern beskattas pensioner från Sverige enligt nedan:

Allmän Pension enligt socialförsäkringslagen.
Pensionsinkomsten beskattas både i Sverige (SINK) med 25 % och på Cypern. I Sverige dock med ett litet avdrag från den statliga pensionen på 0,77 prisbasbelopp per år. Den svenska skatten avräknas från den skatt som betalas på Cypern. Skatten blir således 25 %.

Tjänstepension, offentlig sektor 
Pensionsinkomsten beskattas endast i Sverige (SINK) med 25 % givet att du är svensk medborgare. I annat fall beskattas inkomsten endast på Cypern.

Tjänstepension, privat sektor 
Pensionsinkomsten beskattas både i Sverige (SINK) med 25 % och på Cypern. Den svenska skatten avräknas från den skatt som betalas på Cypern. Skatten blir således 25 %.

Privat pension
Pensionsinkomsten beskattas både i Sverige (SINK) med 25 % och på Cypern. Den svenska skatten avräknas från den skatt som betalas på Cypern. Skatten blir således 25 %.

Pension intjänad utomlands
Inkomsten beskattas endast på Cypern med 5 % efter avdrag 3 417 €.

OBS: Den svenska s.k. 10-årsregeln är i skatteavtalet med Cypern nedsatt till sju år.
Detta medför att den svenska kapitalskatten om 30 % uttas i sju år efter utflyttning. Detta gäller även om aktierna köps efter emigration.

Mer info på skatteverkets hemsida

Jämför fastigheter